Корпоративне право / M&A

Корпоративне право / M&A

Яна Михайлюк
Яна Михайлюк

Радник, адвокат, к.ю.н.

 

Ефективна модель корпоративного управління та раціональне податкове планування – запорука успішної діяльності бізнесу.

Практика об’єднує такі основні напрями як: корпоративне право та M&A, податкове право і право інтелектуальної власності. 

Юристи практики пропонують комплексний супровід бізнес-проектів, що включає:

 • підбір раціональної та ефективної моделі корпоративного управління;
 • оцінку податкового навантаження бізнесу та розробку оптимальної податкової структури;
 • підготовку пакету документів та державну реєстрацію бізнесу;
 • забезпечення захисту та управління об’єктами інтелектуальної власності.

Завдяки комплексному підходу клієнти практики отримують готові рішення багатоаспектних питань структурування бізнесу, включаючи налагодження корпоративного управління, податкової оптимізації та захисту прав інтелектуальної власності. 

Наша команда має багаторічний досвід щодо супроводу угод M&A та угод в сфері інтелектуальної власності, реєстрації бізнесу та прав інтелектуальної власності, представництва інтересів клієнтів перед органами державної влади з вказаних питань.

Задоволення інтересу Клієнта та ефективне вирішення питань, з якими він звернувся, – наша головна мета і найвища цінність. Для її досягнення ми застосовуємо індивідуальний підхід, використовуємо нестандарті методи та розробляємо ефективні юридичні механізми у кожному окремому випадку, а також вирішуємо вузькоспеціалізовані питання з будь-яких напрямків практики.

Основні послуги практики:

 • due diligence з питань корпоративного управління та оподаткування;
 • консультування з питань структурування бізнесу, в тому числі з метою податкової оптимізації;
 • консультування з питань реєстрації та інвестування в об’єкти інтелектуальної власності;
 • створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, філій, представництв;
 • реєстрація прав інтелектуальної власності (авторських прав, торгових марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків), у тому числі міжнародна;
 • супровід укладання корпоративних договорів, угод злиття і поглинання;
 • супровід укладання ліцензійних договорів, договорів франчайзингу, про передачу виключних майнових прав;
 • взаємодія з органами державної влади з питань оподаткування, інтелектуальної власності, супровід перевірок контролюючих органів;
 • досудове та судове врегулювання корпоративних та податкових спорів;
 • захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку.

 

Клієнти практики

Проекти практики

Новини

Всі новини